Nadawanie z opóźnieniem :(

Jeszcze w 2017 roku, czyli nie tak dawno, znalazłem na jednej z grup, wpis tłumaczący zjawisko nadawania z opóźnieniem w MD-9600. Nadawanie z opóźnieniem

A wszystko zaczęło się wraz z uaktualnieniem firmware-u do wersji D005.003. W tym to właśnie oprogramowaniu zmiany były wręcz rewolucyjne, choć nie wszystko działało poprawnie. W menu naszego radia pojawiło się kilka nowych opcji, w tym jedna z nich: TX Mode   Nadawanie z opóźnieniem

Wewnątrz mamy do wyboru cztery opcje:

  1. ’Last Call CH’
  2. ’Last Call CH + HandCH’
  3. ’Designed CH’
  4. ’Designed CH+ HandCH’

Co w praktyce oznaczają poszczególne ustawienia? Oto krótka parafraza wyjaśnienia, które znalazłem:

ad. 1. To ustawienie wpływa na sposób, w jaki radio obsługuje przechodzenie pomiędzy dwoma pasmami A i B. Radio zachowuje się tak samo jak przed aktualizacją i nie ma zauważonego dodatkowego opóźnienia po naciśnięciu przycisku PTT. Będzie normalnie transmitować na wybranym paśmie, gdy jednak na drugim paśmie odebrany będzie jakiś sygnał i naciśniesz przycisk PTT, nadawanie rozpocznie się na wcześniej na paśmie, na którym radio ustawione było na początku, a w drugim „odbiorniku” pojawi się znacznik A lub D. Czas jego wyświetlania określa parametr „Czas zawieszenia kanału”, który jest ustawiamy za pomocą CPS-a na stronie ustawień ogólnych.  Nadawanie z opóźnieniem

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy „Czas zawieszenia kanału” jest ustawiony na zero. Wtedy radio automatycznie przełączy obydwa pasma, na aktywne pasmo.

ad. 2. W tym trybie radio będzie zawsze transmitować na wybranym paśmie. Wydaje się jednak, że dodaje ono krótkie opóźnienie do PTT. Drugie pasmo będzie nadal odbierane, ale aby odpowiedzieć na połączenie w drugim paśmie, musisz ręcznie je zmienić.

ad. 3. W tym trybie radio będzie zawsze nadawać na paśmie, które odebrało najnowszą transmisję, niezależnie od tego, które było wybrane.
Jest to tryb dezorientujący, ale może być przydatny, jeśli zwykle odpowiadasz tylko na połączenia przychodzące i rzadko inicjujesz połączenie.

ad. 4. Wydaje się to być prawie identyczne z ostatnim. Jedyna różnica polega na tym, że wyświetlanie znacznika A lub D trwa dłużej. W praktyce jednak, nie robi to żadnej różnicy. Nadawanie z opóźnieniem

To tyle tłumaczenia. Być może komuś się to przyda.

Do usłyszenia!
Paweł SQ9PG


obrazek z nagłówku za: maas-elektronik.de

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top
Skip to content